Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Port Güncel Son dakika haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Hükümet Yeni Vergi Paketiyle Gelir Kaynağı Yaratmayı Hedefliyor

Hükümet Yeni Vergi Paketiyle Gelir Kaynağı Yaratmayı Hedefliyor

haber haber - - 3 dk okuma süresi
19 0

Yeni Vergi Paketiyle İlgili Detaylar

Hükümet, bayram tatili sonrasında TBMM’ye getirmeyi planladığı yeni vergi paketiyle birlikte çok uluslu ve yerli şirketlerin yanı sıra bireyler tarafından ödenen vergilerin artırılmasını öngörüyor. Yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

Çok Uluslu Şirketler için Öngörülen Ek Vergi

Taslağa göre, OECD ve BEPS projesi kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları için Öngörülen Kurumlar Vergisi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın gayrimenkullerden elde edilen kazançlar dolayısıyla asgari kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor. Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna.

Borsa ve Kripto Varlıklar için Yapılan Değişiklikler

Taslakta borsaya yönelik bir vergi çalışmasının ertelediği açıklanırken, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak ise 2 farklı vergilendirme formülü öneriliyor. Kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi durumunda yıllık vergi getirisinin 3,7 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Asgari Kurumlar ve Gelir Vergisi ile İlgili Öngörüler

Taslakta bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de asgari kurumlar vergisi uygulaması öngörülüyor. Ayrıca çalışmada, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilmesi öngörülüyor.

Sonuç

Hükümetin önümüzdeki dönemde TBMM’ye sunmayı planladığı yeni vergi paketi, Türkiye’nin ekonomik yapılanmasında önemli değişikliklere neden olabilir. Yapılacak düzenlemelerle yaklaşık 226 milyar TL’lik ek gelir kaynağı yaratılması ve farklı sektörlerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

İlgili Yazılar