Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Port Güncel Son dakika haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı Aynı Olabilir mi?

Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı Aynı Olabilir mi?

haber haber - - 7 dk okuma süresi
29 0

Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı Aynı Olabilir mi?

Ceza savunma avukatları, hem kişisel özgürlük hem de mağdur hakları ile ilgili toplumun en hassas konularıyla ilgilenir. Aslında diğer avukatlar gibi ceza savunma avukatları da savunmalarını yerine getirmeye çalışıyor. Ancak, bir ceza savunma avukatının savunma işlevi, diğer hukuk alanlarından biraz farklıdır. Ceza avukatları, bireysel özgürlüğü doğrudan etkileyen alanlarda görevlerini ifa ederler.

Bu özel savunma işlevi nedeniyle, bir şüpheliyi veya sanığı savunan avukatlara denir. Müdafi koruma, özellikle ceza davalarında şüphelileri veya sanıkları savunmak, haklarını savunmak ve davalarda onları temsil eden avukatları göstermek için kullanılır.  Ceza avukatı size bu konuda destek olacaktır.

Boşanma Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Miras hukuku ile kişinin ölümü halinde mirasın, mirasçılar arasında paylaşılması sorunu ortaya çıkmaktadır. Miras hukuku, mirasın kime ve nasıl aktarılacağını düzenler. Mirastan mal hırsızlığı, gayrimenkulde gizlenen malvarlığının bölünmesi ve bölünmesi, ciddi olaylar, vasiyetname düzenlenmesi ve iptali, mirasın terk edilmesi gibi sorunları ceza avukatı çözer.  Miras hukuku sorunlarını çözen avukatlara genellikle miras avukatları denir.

Boşanma avukatları, miras davalarının ve miras hukuku ile ilgili diğer sorunların çözümünde hukuki yardım sağlar. Medeni hukukun bir alt dalı olarak aile hukuku, boşanma davalarını, boşanmada ağır ve ağır olmayan zararları, boşanmada mal paylaşımı, çocukların korunmasını, din ve nafakayı içerir. Ana dava türü olan boşanma davaları gibi konuları düzenler. Aile hukukunun en önemli sorunları ortaya çıkmıştır ve en çok avukatların hukuki yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Evren Demircan sitesinden avukatlık hizmeti alınabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl yürütüleceği, ihtilaflı boşanma davasının mı yoksa ihtilafsız boşanma davasının mı tercih edileceğine bağlıdır. Ancak her iki boşanma davası da aile mahkemesinde açılmıştır. Boşanmak isteyen taraflardan biri aile mahkemesine boşanma davası açabilir. Lütfen başvurunuzun iki kopyasını, ekleyebileceğiniz belgeleri ve kimliğinizin bir kopyasını ekleyin.

Boşanma başvurusunda ayrıca boşanma sebepleri, bu sebeplerin nasıl ispat edileceği, tanığın adı ve adresi ve bazı kurumların mahkemeye sunulmak üzere yazılı olarak elinde bulundurduğu her türlü belge veya kayıtların yer alması gerekir. ceza avukatları anlaşmalı ya da anlaşmasız bu duruma göre dava seyrini değiştirecek hareketler eder.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir mahkemenin aile mahkemesinde açılabilir. Tarafların yerleşim yeri, yetkili mahkemenin kararıyla ilgisizdir. Taraflar uygun gördükleri mahkemenin aile mahkemesine boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma sürecinin en önemli unsuru anlaşmalı boşanma sicilidir.

Aile mahkemesi, taraflar arasında anlaşmaya varılan boşanma protokolüne göre boşanmaya karar verir. Anlaşmalı boşanma davasında kullanılan usul, ihtilaflı boşanma davasında kullanılmaz. Yani, karşı tarafa tebligat gönderildikten, cevap istendikten veya ön inceleme aşamasından geçtikten sonra doğrudan duruşma günü verilir. Eskişehir ceza  avukatı tarafından oluşturulan ve imzalanan tutanaklar, duruşmada aile mahkemesi hâkimi tarafından onaylanır ve boşanma kararı verilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü Nedir?

Aile mahkemesine başvuru yapılarak tartışmalı bir boşanma davası açılmaktadır. Davalı, talebin tebliğinden itibaren iki hafta içinde bir yanıt talebi gönderme hakkını saklı tutar. Talep tarafından güvenilen kanıtlar ve yanıt talebi ayrı ayrı sunulmalıdır. Davacılar, davalının itirazını tebliğ ettikten sonra iki hafta içinde itirazda bulunabilirler. Davalılar ayrıca, dilekçe sahibinin yanıt talebinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde bir yanıt sunabilirler.

 Özetle, her iki taraf da gerçekleri görüşmek üzere mahkemeye iki dilekçe sunar. Genel bir kural olarak, bu başvurularda delil sunulmalı ve ayrıca hangi davanın hangi delille kanıtlanması gerektiği belirtilmelidir. Bir “tanık listesi uygulaması” tanık isimleri ve iletişim bilgilerini içeren başvuru ifadeye dayalı ise başvuru yapıldıktan hemen sonra sunulabilir. Ancak şikâyet ve cevaplarda tanık gösterilmesi daha uygundur.

Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü Nasıl İlerler?

Eskişehir avukat bürosunda avukatlar son derece deneyimli ve alanında uzman kişilerdir. Başvuru aşaması tamamlandıktan sonra aile mahkemesi her iki tarafı da ilk sözlü duruşmaya davet eder. Bu duruşmanın adı “Ön İnceleme Duruşması” dır. Ön duruşmalar tek duruşmada yapılır. Gerekirse ikinci bir ön duruşma yapılabilir.

Ön duruşmada, davacı ve davalıya sunulan belgeleri sunmayan veya sunulması gereken belgelere ilişkin gerekli açıklamayı yapmayan taraf, itimat etmiş sayılır. Bu tür kanıtlar hakkında. Duruşma öncesi duruşma, tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı ve tartışıldığı duruşma öncesi duruşma aşamasıdır. Her davanın niteliğine bağlı olarak, soruşturma duruşması birden çok kez yapılabilir.

Taraflardan gelen tüm delillerin toplandığı ve tartışıldığı soruşturma duruşmasının sonunda, tarafların nihayet yeniden görüşüldüğü ve boşanma davasının karara bağlandığı bir “sözlü duruşma” var. Tartışmalı bir boşanma davasında bu süreç yaklaşık bir ila üç yıl sürer. Tarafların nihayet tekrar dinlendiği ve boşanma davasının karara bağlandığı tartışmalı bir boşanma davasında bu süreç yaklaşık bir ila üç yıl sürer. Tarafların nihayet tekrar dinlendiği ve boşanma davasının karara bağlandığı. Tartışmalı bir boşanma davasında bu süreç yaklaşık bir ila üç yıl sürer. Evren Demircan avukatlık sitesinden hizmet almanız mümkündür.

Formun Üstü

Formun Altı

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir